Të domosdoshme për seksin e sigurt

  • Miti # 1: A SESHT SEKSI oral i sigurt?  E vërteta: Seksi oral mund të mos shkaktojë shtatzëni, por infeksionet seksualisht të transmetueshme mund të transmetohen nga seksi oral.
  • Miti # 2: A SASHTE E SIGURT NDJEKJE PARA ZGJEDHJES? E vërteta: Burrat sekretojnë lëng para fazës së ejakulimit dhe gratë gjithashtu sekretojnë lëngun vaginal gjatë eksitimit, dhe ky shkëmbim i lëngjeve mund të mos shkaktojë shtatzëni, por mund të shkaktojë infeksione seksualisht të transmetueshme edhe nëse dikush tërhiqet para derdhjes.
SHIKONI FILTIN

Ky është një njoftim standard i cookies, të cilin mund ta përshtatni ose çaktivizoni me lehtësi, ashtu si dëshironi në administrator. Ne përdorim cookies për tu siguruar që ju japim përvojën më të mirë në faqen tonë të internetit.

Para-ngarkues
Albanian
Albanian